İlk Yardım eğitimleri

Hedef

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 16-(Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Katılımcı sayısı


 

 • 10 - 20 arası

 

İçerik


 

 • Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı.
 • Giriş olay yeri değerlendirme,
 • Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
 • Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
 • Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
 • Zehirlenmelerde ilk yardım,
 • Boğulmalarda ilk yardım,
 • Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
 • Yanık ve donmalarda ilk yardım,
 • Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
 • Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
 • Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
 • Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.

 

Eğitim Ücreti :


 

 • Sağlık il Müdürlüğü İlk Yardım Komisyonunca her yıl belirlenmektedir

Eğitim yöntemi


 

 • İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.
 • Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.
 • Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.
 • Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri verilecektir.

 

Eğitmen kadrosu


 

 • Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

 

Eğitim sonunda verilen belge


 

 • Eğitimin tümüne iştirak eden ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık müdürlüğünden onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.

 

Eğitim yeri


 

 • Firmanıza ait eğitim salonu yada ECE OSGB eğitim salonu

 

Fiyat


 

 • Fiyat için lütfen arayınız
TOP